راهکارهای سپیدار در حال حاضر متناسب با شرایط شرکتهای نوآور، دانش بنیان و خلاق توسعه یافته اند، لیکن جهت استفاده از دوره های آموزشی سپیدار ضروری است که هر مخاطب متناسب با وضعیت خود و جامعه هدف آن دوره اقدام به ثبت نام نماید. هر دوره آموزشی از منظرهای مختلف شخصی سازی گردیده است که شامل این موارد است.

از منظر حوزه: بازاریابی – فروش

از منظر بازار محصولات و خدمات: B2B – B2G – B2C

از منظر مرحله رشد شرکت: نوپا – در حال رشد – رشد یافته – بالغ

از منظر سمت سازمانی: مدیران عامل – مدیران فروش و بازاریابی – کارشناسان فروش و بازاریابی – افراد علاقمند با حوزه بازاریابی و فروش