شامل دوره های میان مدت می باشد که معمولا پس از برگزاری هر دوره جامع و دقیقا با موضوع و مباحث آن دوره جامع برگزار می شود. این دوره ها جهت دانش پذیرانی طراحی شده است که احیانا موفق به گذرندان دوره جامع قبلی را نداشته و علاقمند به حضور در دوره جامع بعدی هستند. لذا دوره های فشرده در یک زمان کوتاه تر به نسبت دوره های جامع همان سرفصل ها را ارائه می نماید. مهمترین رویکرد در دوره های فشرده همانند دوره های جامع، استفاده از روش آموزش معکوس در تدریس اساتید، برگزاری جلسات تعاملی میان اساتید و دانش پذیران، امکان مباحثه میان دانش پذیران از طریق تالار گفتگو و انجام پروژه های متناسب با مباحث هر هفته و با محوریت شرکت های خود می باشد. لیکن دو تفاوت اصلی نسبت به دوره های جامع آن است که در تالار گفتگو صرفا طرح مباحث توسط دانش پذیران و دستیار استاد می باشد و همچنین بازخورد اختصاصی به پروژه ها ارائه نمی گردد و صرفا یک نمونه از تحلیل پروژه ها جهت مقایسه به دانش پذیران ارائه می شود.