دوره های آموزشی در سپیدار با هدف ارتقا دانش کاربردی و اثر بخش مخاطبان اصلی یعنی سازمان ها و شرکت ها نوآور، دانش بنیان و خلاق با محوریت حوزه بازاریابی و فروش برگزار می شود. این دوره ها در سه نوع مختلف دسته بندی شده اند که شامل این موارد می باشد.