سپیدار مجموعه راهکارهای بازاریابی و فروش با تمرکز بر توسعه کسب و کار شرکت های نوآور، دانش بنیان و خلاق می باشد.

هدف اصلی سپیدار، تعالی و رشد سازمان ها نوآور و در نهایت خلق ارزش در مسیر توسعه اقتصاد دانش محور کشور است.

سپیدار راهکارهای خلاقانه و متنوعی را جهت نیل به اهداف خویش، به خدمت می گیرد تا قدم کوچکی در مسیر اعتلای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور برداشته باشد.

logo site2